Dronningens Smykke hos bugge & Authen Juvelerverksted

Dronningsmykke

Vi fikk det ærefulle oppdraget å designe og produsere gave til dronning Sonjas 75-årsdag. Den anonyme giveren ønsket at gaven skulle fremstilles av norske råvarer og lages av norske arbeidere. Collieret er laget i gull fra K.A. Rasmussen på Hamar og peridotene er funnet på Åheim av Bjørnar Ekremsæther. Ingvild gjorde alt av gullarbeidet og Remy fattet stenene.

Leddene lages hule for at smykke ikke skal bli for tungt.

Leddene lages hule for at smykke ikke skal bli for tungt.

Vi freser leie til ambolt som vi skal bruke til å smi delene.

Remy fatter peridoten.

Delene måles opp mot tegningen.

Remy fatter peridoten.

Delene måles opp mot tegningen.