GENERELT

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Gullsmedbutikken Gressvik AS, heretter kalt BA. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra B&A så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Avtalen regulerer kun forbrukerkjøp, og nettbutikken skal kun benyttes av kunder som anser seg som forbruker.
For salg til bedrifter ta direkte kontakt med Bugge & Authen Juvelérverksted AS

FORSENDELSER

Alle leveringer skjer med Posten / Bring. Som en service sender vi alle ordre over 2000kr fraktfritt til deg, under 2000kr har vi en fraktkostnad på 129kr.
Vi sender normalt med postens servicepakke med mindre du har valgt et annet alternativ i kassen, eller annet er avtalt. Det  er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 3-7 arbeidsdager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.
Hvis du oppdager at pakken er skadet i posten, må du melde fra til postkontoret med en gang. Det skal også meldes til: post@buggeauthen.no

Oppdager du en transportskade først når du åpner emballasjen hjemme må du snarest ta med deg hele forsendelsen inklusiv emballasjen tilbake til postkontoret og fylle ut et skadeskjema. Postkontoret hjelper deg med utfyllingen av sitt standard skadeskjema.

FRAKTTID

Normal frakttid fra oss er 2-4 dager avhengig av hvor du bor. Vi fraskriver oss ansvar for følger av forsinkelser eller kanselleringer fra våre leverandører. Forsinket levering gir alene ikke rett til kansellering av ordren.

REKLAMASJON OG AVBESTILLING

Har vi sendt deg en mangelfull eller feilaktig vare skal den omgående returneres i originalemballasjen med betalt returfrakt og i vesentlig samme stand og mengde. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir B&A melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.
B&A vil snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet som er levert iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen betaler ikke B&A disse utgiftene.

Avbestillinger må skje snarest mulig etter gjennomført bestilling via post@buggeauthen.no

ANGRERETT

Angrerettloven gir forbruker en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til selger innen 14 dager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, herunder angrerettskjema. Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på. Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring.

Forbruker skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette gjelder selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakelevert fra selgeren. Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Dersom du har postgirokonto eller bankkonto bes kontonummer opplyst. Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med betalt returfrakt.
Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren. Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.

BEGRENSNINGER I ANGRERETTEN

Angreretten gjelder ikke når varene er gravert eller tilpasset kundens ønsker på en eller annen måte. Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøpers side. Angrerettsskjemaet som blir automatisk tilsendt ved bestilling gjelder altså ikke i disse tilfellene.

GarantiB&A gir 5 års garantitid. Under garantitiden, som regnes fra opprinnelig innkjøpsdato, gjelder garantien om noen vare tross normal anvendelse skulle gå i stykker. Ved material- eller produksjonsfeil, reparerer eller bytter vi varen. Utover dette følger vi kjøpslovens regler.
Garantien dekker ikke vanlig slitasje på forbruksvarer eller feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.

VIDERESALG/FORMIDLING AV INFORMASJON

Informasjon om deg og ditt kjøp som du legger igjen på våre nettsiden vil aldri videreformidles eller selges til andre. Det er kun vår betalingsleverandør Klarna som har tilgang til dine sensitive persondata. B&A har ikke tilgang til hverken personnummer eller kortinformasjon.

Kortbetaling

Kortbetaling akseptert av Visa, Mastercard og Maestro.Fakturering av kredittkortet ditt blir gjort direkte.

Betaling

Betaling skjer ved den valgte betalings i kassa. Betalingsmåten levert av Bambora sammen med partnere.

Priser

Hvert element vist inkluderer mva i Norske kroner. I vogna ser du totalprisen inkluder alle avgifter som moms, frakt og betaling.