Taksering

Bugge & Authen Juvelverksted utfører verdivurdering og forsikringstaksering av smykker. Prisen avhenger av antall smykker som skal takseres. Vi gir rabatt ved taksering av flere enn ti gjenstander. Prisliste finner du nederst på siden.

Om prosessen

Taksering innebærer å sette verdi på en gjenstand. Prisene på gull, diamanter og edle stener varier mye og derfor kan prisen endre seg raskt.

Vi har tre former for takst: forsikringstakst, salgstakst og takst ved tap og skade. Det skal fremgå tydelig av takstbrevet hvilken type takst som er gitt, men det er også viktig at kunden gjør seg kjent med forskjellene på takstene.

Takst for assuranse:

Forsiktingstakst anslår gjenstandens verdi ut fra hva det vil koste å skaffe en likeverdig gjenstand. Taksten skal sikre deg tilstrekkelig erstatning til at du kan få produsert eller kjøpt en tilsvarende vare. Det vil i praksis si at takstsummen i de fleste tilfeller er langt høyere enn det varen kan selges for, siden den ikke tar i betraktning at gjenstanden er brukt. I enkelte tilfelle kan taksten være lavere enn varens verdi, ettersom den ikke tar hensyn til antikvarisk verdi eller samleverdi.

Takst ved tap og skade:

Denne taksten utføres etter innbrudd, brann og annen skade der gjenstandene ikke er tilgjengelige eller ødelagt. Den må sette ut fra bilder, vitner og samtaler med eierne – en vanskelig og tidkrevende prosess. Taksten bruker av forsikringsselskapene når de bergegner sin erstatningssum. For denne typen takst bruker spesialiserte takstmenn som har avtale med gullsmedforretninger.

Takst for salg:

Salgstakst er relativt uvanlig, og det er får takstmenn som tar på seg slike takstoppdrag. Taksten settes ut fra hva gjenstanden vil være verdt på bruktmarkedet. Det er vanskelig å sette en korrekt pris fordi det er mange faktorer å ta hensyn til: design, merke, kvalitet på arbeidet, antikvarisk verdi, samleverdi m.m. Salgsstedet vil også ofte innvirke salgsprisen.

All takst skal leveres med godkjent stempel og artsmerke for å være gyldig.

Om prosessen

Taksering innebærer å sette verdi på en gjenstand. Prisene på gull, diamanter og edle stener varier mye og derfor kan prisen endre seg raskt.

Vi har tre former for takst: forsikringstakst, salgstakst og takst ved tap og skade. Det skal fremgå tydelig av takstbrevet hvilken type takst som er gitt, men det er også viktig at kunden gjør seg kjent med forskjellene på takstene.

Takst for assuranse:

Forsiktingstakst anslår gjenstandens verdi ut fra hva det vil koste å skaffe en likeverdig gjenstand. Taksten skal sikre deg tilstrekkelig erstatning til at du kan få produsert eller kjøpt en tilsvarende vare. Det vil i praksis si at takstsummen i de fleste tilfeller er langt høyere enn det varen kan selges for, siden den ikke tar i betraktning at gjenstanden er brukt. I enkelte tilfelle kan taksten være lavere enn varens verdi, ettersom den ikke tar hensyn til antikvarisk verdi eller samleverdi.

Takst ved tap og skade:

Denne taksten utføres etter innbrudd, brann og annen skade der gjenstandene ikke er tilgjengelige eller ødelagt. Den må sette ut fra bilder, vitner og samtaler med eierne – en vanskelig og tidkrevende prosess. Taksten bruker av forsikringsselskapene når de bergegner sin erstatningssum. For denne typen takst bruker spesialiserte takstmenn som har avtale med gullsmedforretninger.

Takst for salg:

Salgstakst er relativt uvanlig, og det er får takstmenn som tar på seg slike takstoppdrag. Taksten settes ut fra hva gjenstanden vil være verdt på bruktmarkedet. Det er vanskelig å sette en korrekt pris fordi det er mange faktorer å ta hensyn til: design, merke, kvalitet på arbeidet, antikvarisk verdi, samleverdi m.m. Salgsstedet vil også ofte innvirke salgsprisen.

All takst skal leveres med godkjent stempel og artsmerke for å være gyldig.

Send oss en forespørsel